Методича робота

Науково-методична проблема школи та завдання

«Взаємодія всіх учасників навчально-виховного процесу для забезпечення всебічного розвитку учня та формування ключових компетентностей успішності випускника школи » Пріоритетні напрямки науково-методичної роботи : - залучення педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня); - співпраця з науковими інститутами, кафедрами в галузі впровадження нових освітніх технологій; - розширення змісту освіти (створення авторських програм, запровадження нових інтегрованих, нетрадиційних курсів для роботи з обдарованими дітьми); - забезпечення освітніх запитів населення мікрорайону через запровадження профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, введення курсу «Шахи» з п’ятого класу; - розробка основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів (олімпіади, наукові конференції, конкурси, предметні тижні, аукціони знань); - впровадження програми “Здорова дитина- успішна дитина”, „Інформатизація навчально-виховного процесу”, “Обдарована особистість”; - впровадження шкільних проектів “Комунікуємо разом”; - створення умов для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення загально-дидактичного, науково-методичного та професійного рівня педагогів; - проведення систематичного інформування про нові методичні публікації з питань змісту та методики здійснення навчально-виховного процесу, вивчення відповідних державних документів, розробки програмового матеріалу і методичного забезпечення для впровадження інформаційних технологій в навчанні; - зв’язки з установами, організаціями в інтересах розвитку школи №34 ім. М.Шашкевича.